Muusa (ajakiri)

Muusa oli Eesti kultuuriajakiri, mis ilmus 2007.-2008. aastal.

Muusa kajastas eri kultuurivaldkondi, hõlmates nii visuaalseid kunste kui ka muusikat ja kirjandust.

Ajakirja oli plaanis avaldada 9 numbrit aastas, tegelikult ilmus 2007. aastal 8 ja 2008. aastal 4 numbrit. Väljaande lisadena ilmusid ka plaadid pealkirjade all "Tudengijazz" ja "Isuärataja". Muusa peatoimetaja oli Tanel Veenre, ajakirja avaldas kirjastus Muusa Grupp.