Mullaprofiil on mulla geneetiliste horisontide vertikaalne läbilõige maapinnast lähtekivimi ülemise piirini, mis aitab mulda uurida, iseloomustada ja klassifitseerida.

Mullaprofiil
Mullaprofiil skeem

Mullaprofiil tekkib lähtekivimi diferentseerumise käigus mullatekeprotsesside mõjul ning iseloomustab mulla omaduste muutmist ülalt alla.