Moosese seadus on judaismi seadustekogu (613 juhist) üldnimetus. 

Moosese seadus on tekkinud väga pika aja jooksul erinevate seadusekogude kokkusulatamise tulemusena ja reguleerib kõiki inimelu valdkondi: toitumine, riietumine, sõjapidamine, orjade kohtlemine, abielu ja seksuaalsus, kultus jms. Et seadusi mõista, on oluline tunda nende konteksti, st olusid, milles need seadused on tekkinud.

Minevikus oli Moosese seadus aluseks ka erinevate riikide karistusseadustikele, st neid sätteid järgiti sõna-sõnalt.