Mittelineaarne süsteem

Mittelineaarne süsteem on süsteemiteoorias niisugune süsteem, mille väljundsignaal pole alati võrdeline (proportsionaalne) sisendsignaaliga ja mille puhul ei kehti superpositsiooniprintsiip.

Vaata ka

muuda