Mitmelisidus süsteem

Mitmelisidus süsteem on selline automaatikasüsteem, kus mitme sisendi olekust sõltub mitme väljundi olek. Sellise süsteemi matemaatiline kirjeldamine on suhteliselt keerukas, kuna ühe väljundsuuruse kirjeldamiseks tuleb vaadelda mitut sisendsuurust.