Metafooriteooria

Metafooriteooria on keeleteaduse, konkreetsemalt kognitiivse lingvistika osa, mis tegeleb metafooride uurimisega.

Varem uuriti metafoore kui kirjanduslikke nähtusi, tänapäeval käsitletakse metafooridena pea kõike keeles leiduvat, välja arvatud inimese vahetu füüsilise kogemusega seotud väljendid.

Näide. Väljend "kärbes lendab" on füüsilise kogemusega seotud, seetõttu metafooride hulka ei kuulu, küll aga on metafoor "aeg lendab" – siin on ruumis liikumist tähistav sõna ülekantud tähenduses.

Metafooriteooria uurimistulemuste põhjal püütakse teha üldistusi inimeste mõttemudelite kohta.