Metüleerimine

Metüleerimine on histoonide modifikatsioon, mille puhul geenid lülitatakse lõplikult välja.