Mesilasema

Mesilasema on taru kõige suurem mesilane, kes ei tee ühtegi tööd, vaid muneb uusi mesilasi. mesilasemasid saab tarus olla vaid 1. kui ühte tarru peaks juurde tekkima uus emamesilane siis hakkab kohapärast võistlus. enamasti lahkub tarust vanem emamesilane ja alustab mõne lesega puuõõntes uut peret