Memento (ajaleht)

Memento on Eesti Õigusvastaselt Represseeritute Liidu ajaleht, mille esimene number ilmus 1989. aastal.

Neljaleheküljelises ajalehes avaldati peamiselt represseeritud inimeste loomingut. Esimese kolme numbri toimetaja oli Sulev Muttik, kuid ta pidi töölt lahkuma teises numbris ilmunud J. Kuke mälestust solvava artikli pärast. 1990. aasta jaanuarist oli Memento toimetaja Viljar Ansko. Hiljem asus tehnilise toimetajana tööle Ülo Ojatalu. Finantsraskuste tõttu suleti ajaleht 1996. aastal pärast 84. numbri ilmumist. Aastatel 2006–2007 ilmus veel viis numbrit 16-leheküljelisena, kuid A4-formaadis. Tiraaž oli ligikaudu 2000 eksemplari[1].

2006. aastal hakkas ilmuma Teataja, mis ilmub ebaregulaarselt 2–3 korda aastas 16-leheküljelisena.

Viited muuda

  1. www.memento.ee/memento_materjalid/memento_lisad/regkirjutisedjakoik231107.pdf

Välislingid muuda