Mehaaniline muusikainstrument

Mehaaniline muusikainstrument on muusikainstrument, mis mängib sellesse sisestatud muusikapala.

Need olid populaarsed 18.19. sajandil, kui polnud veel helisalvestust ega raadiot. Kui pillimängijat ei olnud, võis vänta keerates teha muusikat kodus, tänaval või ka jumalateenistusel.

Mehaanilisi muusikainstrumente muuda