Medal Vladimir Iljitš Lenini 100. sünniaastapäeva tähistamiseks

Medal Vladimir Iljitš Lenini 100. sünniaastapäeva tähistamiseks oli Nõukogude Liidus väljaantud juubelimedal, millega autasustati silmapaistvaid töölisi, teenistujaid, teadlasi ja sõjaväelasi Lenini 100. sünniaastapäeva puhul aprillis 1970. Medalil oli kolm varianti: sõjaväeline variant, tsiviilvariant ja välismaalaste variant. Kogutiraaž oli umbes 11 miljonit.

Medal Lenini 100. sünniaastapäeva tähistamiseks