sk-2 Tento redaktor má stredné znalosti slovenčiny.
Slovaki keeles keskmine tase