Mall:User nn

nn Denne brukaren har norsk som morsmål og skriv nynorsk.
Emakeel on uusnorra keel