Kaubamärk See teos on organisatsiooni logo või kaubamärk. Üldtuntud või registreeritud kaubamärkide äriline kasutamine on piiratud kaubamärgiseaduse ja teiste seadustega.
See märgis on hoiatustähis. Pildi juures peab olema ka litsentsimärgis.