Mall:Infokast ametikoht

Malli dokumentatsioon


Infokast kasutamiseks artiklites, mis räägivad ametikohtadest (nt riigikontrolör, FBI asedirektor).

Tühi kood muuda

{{infokast ametikoht
| nimetus      = 
| omakeelne_nimetus = 
| embleem      = 
| embleemiallkiri  = 
| lipp       = 
| lipuallkiri    = 
| pilt       = 
| pildilaius    = 
| ametis      = 
| ametisalates   = 
| üksus       = 
| kõnetlussõnad   = 
| tüüp       = 
| staatus      = 
| lühend      = 
| liikmesus     = 
| residents     = 
| asukoht      = 
| esitaja      = 
| nimetaja     = 
| ametiaeg     = 
| dokument     = 
| moodustatud    = 
| esimene      = 
| viimane      = 
| kaotatud     = 
| asetäitja     = 
| palk       = 
| veebileht     = 
}}

Malliandmed muuda

Infokast kasutamiseks ametikohtade artiklites.

Malli parameetrid[Muuda malliandmeid]

Sellel mallil on kohandatud vorming.

ParameeterKirjeldusTüüpOlek
nimetusnimetus

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
omakeelne_nimetusomakeelne_nimetus

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
embleemembleem

kirjeldus puudub

Failvalikuline
lipplipp

kirjeldus puudub

Failvalikuline
piltpilt

Ametikoha praeguse täitja pilt.

Failvalikuline
pildiallkiripildiallkiri

Tekst, mis ilmub pildi all

Teadmatavalikuline
ametisametis

Ametikoha praegune täitja.

Teadmatavalikuline
ametisalatesametisalates

Ametikoha praeguse täitja ametisse nimetamise aeg.

Näide
6. oktoobrist 1992
Teadmatavalikuline
üksusüksus

Üksus, mida ametikohalt juhitakse või kuhu ametikoht kuulub.

Teadmatavalikuline
kõnetlussõnadkõnetlussõnad

Sõnad, millega ametikoha täitja poole pöördutakse.

Teadmatavalikuline
tüüptüüp

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
staatusstaatus

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
lühendlühend

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
liikmesusliikmesus

Kogu või rühm, millesse ametikoha täitja kuulub.

Teadmatavalikuline
residentsresidents

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
asukohtasukoht

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
esitajaesitaja

Ametisse nimetamiseks esitaja.

Teadmatavalikuline
nimetajanimetaja

Ametisse nimetaja.

Teadmatavalikuline
ametiaegametiaeg

Ametiaja kestus.

Teadmatavalikuline
dokumentdokument

Ametikoha moodustamise dokument.

Teadmatavalikuline
moodustatudmoodustatud

Ametikoha moodustamise aeg.

Teadmatavalikuline
esimeneesimene

Ametikoha esimene täitja.

Teadmatavalikuline
viimaneviimane

Ametikoha viimane täitja.

Teadmatavalikuline
kaotatudkaotatud

Ametikoha kaotamise aeg.

Teadmatavalikuline
asetäitjaasetäitja

Asetäitja ametikoht.

Teadmatavalikuline
palkpalk

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
veebilehtveebileht

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
märkusedmärkused

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
embleemiallkiriembleemiallkiri

Tekst, mis ilmub embleemi pildi all

Teadmatavalikuline
lipuallkirilipuallkiri

Tekst, mis ilmub lipu pildi all

Teadmatavalikuline

Vaata ka muuda