Eesti muusika biograafiline leksikon. .

Malli dokumentatsioon

Mall viitamaks väljaandele: Eesti muusika biograafiline leksikon. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus. Kd. 1: A–M, kd. 2: N–Y, 2007–2008.

{{EMBL|köide (1 või 2)|lehekülg/leheküljed}}
Näited:
Kood Tulemus
{{EMBL|1}} Eesti muusika biograafiline leksikon. 1. köide: A–M. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2007.
{{EMBL|1|54}} Eesti muusika biograafiline leksikon. 1. köide: A–M. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2007, lk. 54.
{{EMBL|2}} Eesti muusika biograafiline leksikon. 2. köide: N–Y. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2008.
{{EMBL|2|204}} Eesti muusika biograafiline leksikon. 2. köide: N–Y. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2008, lk. 204.