Mall:AO-töökohustused

Autoriõiguse kehtivus lõppenud
See pilt on loodud töökohustuste korras ja selle autoriõiguse kehtivus on lõppenud, sest pildi avaldamisest on möödas üle 70 aasta.
Autoriõiguse kaitseta

Autoriõiguse kehtivus lõppenud false false