Mall:AO-lõppenud

Autoriõiguse kehtivus lõppenud
Selle pildi autoriõiguse kehtivus on lõppenud, sest autori surmast on möödas üle 70 aasta.
Autoriõiguse kaitseta

Autoriõiguse kehtivus lõppenud false false