Maie Lüüs on Eesti tõlkija.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli inglise filoloogia ja Tartu Teoloogia Akadeemia pastoraalnõustamise erialal.

Lisaks on ta EAÕK ning Eesti Loomakaitse Seltsi liige ja vabatahtlik.