Mahasanghika (sanskrti keeles Mahāsāṃghika) oli varajase budismi koolkond, mis lahknes sthaviravaadast teisel suurkogul, umbes 100 aastat peale Buddha parinirvaanat.

Mahasanghika õpetuses väärib äramärkimist lokottaravāda ehk "ülemaise" Buddha õpetus, mis tõstab Buddha kõrgemale tavapärasest inimlikust olendist. Mõneti sarnaneb see kontseptsioon mahajaana arusaamaga.[1] Budismi ajaloos pakubki mahasanghika koolkond huvi eelkõige seetõttu, et selles nähakse lähteid mahajaana budismi tekkeks ja arenemiseks.[2] Samuti leidub selle koolkonna tekstide hulgas mitmeid paali kaanonist välja jäänud tekste, tekstiosi või nende varasemaid redaktsioone, enamasti hiinakeelsetes tõlgetes.[3]

Viited muuda

  1. Skilton, A., Budismi lühiajalugu, Tln: Kirjastus Koolibri, 2012, lk 62.
  2. Walser, Joseph. Nāgārjuna in Context: Mahāyāna Buddhism and Early Indian Culture. 2005. p. 50 – 51.
  3. Dessein, Bart (2009). "The Mahāsāṃghikas and the Origin of Mahayana Buddhism: Evidence Provided in the "Abhidharmamahāvibhāṣāśāstra"". The Eastern Buddhist. 40 (1/2): 37–38.