Maasilinna foogtkonna ametnike loend

Maasilinna foogtkonna ametnike loend loetleb foogtkonna teadaolevad ametikohad ja kronoloogilises järjekorras ka ametnikud, välja arvatud foogtid.

Linnusemarssal muuda

Kumpanid muuda

Drostid muuda

Peamees (linnusepealik) muuda

Kirjandus muuda

  • Ritterbrüder im livländischen Zweig des Deutschen Ordens. Köln: Böhlau, 1993. Lk-d 777–778.