Maamärk (inglise landmark) on objekt, mis võimaldab meresõidul orienteeruda, või mis aitab leida merel püüniste asukohta.