Maalimine on mingile pinnale visuaalsete kujundite tegemine maalimisvahenditega – värvi ning pintsli, sõrme või pahtellabidaga. Maalimisega tegeleja on maalija või maalikunstnik. Maalimise lõpptulemus on maal ehk maaling.

Adriaan van Ostade. Autoportree ("Maalija oma ateljees"). Õli, puu. 38 × 35,5 cm. 1663
Kunstniku maalimisvahendid: palett, pintslid, õlivärvituubid.

Vaata ka

muuda