Mõrv

inimese tahtlik ebaseaduslik tapmine

Mõrv on inimese tahtlik ebaseaduslik tapmine.

Jakub Schikaneder, "Mõrv majas", 1890

Mõrva definitsioon Eesti õigussüsteemis

muuda

Eesti Karistuseadistiku[1] alusel on:

Mõrv

muuda

(1) Tapmise eest, kui see on toime pandud:

1) piinaval või julmal viisil;

2) üldohtlikul viisil;

3) kahe või enama inimese suhtes;

4) vähemalt teist korda;

5) seoses röövimisega või omakasu motiivil;

6) teise süüteo varjamise või selle toimepanemise hõlbustamise eesmärgil;

7) lõhkeseadeldise või lõhkeaine kasutamisega;

8) kättemaksuks ametialase tegevuse eest;

9) isiku poolt, keda on varem korduvalt karistatud tahtliku esimese astme kuriteo eest, mille süüteokoosseisu kuuluvaks tagajärjeks on raske tervisekahjustus,

karistatakse kaheksa- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega.

Viited

muuda
  1. "Karistusseadustik".

Välislingid

muuda

Karistusseadustik