Märtsiaasta ehk Maarja-aasta on minevikus kasutusel olnud kalendriaasta, mis algab 25. märtsil, Maarja kuulutamise päeval ehk paastumaarjapäeval.

Märts oli Vana-Roomas aastani 154 eKr aasta esimene kuu. 525. aastal lõi Dionysius Exiguus süsteemi Anno Domini, mis järk-järgult levis kogu kristlikus maailmas. Ka selles süsteemis arvestati aasta algust Maarja kuulutuse (eostumise) ehk Jeesuse Kristuse lihaks saamise arvatavast päevast alates.

Kõige kauem kasutasid märtsiaastat paavstid. Katoliku kiriku mõjul kasutasid maarja-aastat ka Liivimaa ristiusustajad. Henriku Liivimaa kroonika kronoloogia tekitas seetõttu varasemate uurijate seas palju arusaamatusi, mis lahenesid siis, kui ajaloolane August Heinrich Hansen 1853. aastal näitas, et kroonikas pole kasutusel mitte jaanuari-, vaid märtsiaasta.