Määramatus (õigusteadus)

Määramatuse kontseptsiooni kohaselt ei ole õiguslikel küsimustel üheseid vastuseid ning seetõttu ei ole õigusreeglite kohaldamise (näiteks kohtumenetluse) tulemusi võimalik ennustada.

On väidetud, et õiguse määramatus tuleneb:

  • keele ähmasusest;
  • lünkadest ja vastuoludest õiguses;
  • õigusnormide eranditest.

Määramatuse kontseptsioon on vastuolus Ronald Dworkini õigusekäsitlusega, mille kohaselt kõigil õiguslikel küsimustel on ühesed õiged vastused.

Välislingid muuda

  • D'Amato, Anthony, Indeterminacy, in The Philosophy of Law: An Encyclopedia, C. B. Gray, ed. pp. 398-400, (Garland Reference Library of the Humanities, v.1743) Garland Publishing, (1999).