Lord Lieutenant

Lord Lieutenant on Suurbritannia monarhi esindaja suuremas allüksuses, tavaliselt krahvkonnas. Faktiliselt on Lord Lieutenant vastava allüksuse kohtu- ja täitevvõimu nominaalse juhi autiitel.

Briti Lord Lieutenant i lipp

Tänapäeval nimetatakse Inglismaal allüksusi, kuhu määratakse Lord Lieutenant, tseremoniaalkrahvkondadeks.