Looduslik puistu

Looduslik puistu on peale häiringut juurevõsudest, kännuvõsudest või vabalt levivatest seemnetest kasvama hakanud puistu. Puistu tekkimise kiirendamiseks kasutatakse looduslikule uuendusele kaasaaitamist (mineraliseeritud ribade ja lappide tekitamist) ja seemnepuude jätmist.