Linnulaat on rannakaljudel pesitsevate lindude hiigelkoloonia. Linnulaatu moodustavad alklaste, kajaklaste, kormoranlaste jt sugukondade liigid.

Linnulaatu võib kohata peamiselt polaarmerede rannikuil.

Linnulaadal paiknevad lindude pesad väga tihedalt, pesade arv võib ulatuda 25-ni astangu rõhtpinna 1 m² kohta[1].

Viited muuda

  1. Ökoloogialeksikon. (1992)./ koost. Masing, V. Eesti Entsüklopeediakirjastus : Tallinn, lk 132.