Lihula põllumeeste konvent

Lihula põllumeeste konvent oli põllumeeste konvent Lihula alevikus.

Konvendi tegevus- ja valimispiirkonda kuulusid Lihula, Karuse ja Varbla vald.

17. augustil 1936 valiti konvendi liikmeteks Jüri Mets, Jaan Hell, Tõnis Viherpuu, Jaan Raudsepp, Voldemar Reimann, Martin Tammik, Ado Peensalu, Karl Laev, Jaan Brandt, Jaan Rähesoo, Mihkel Kuimann, Juhan Pärna, Andrei Ojangu, Mihkel Aru ja Georg-Robert Ervin.