Libisemine ehk liugumine on kahe kontaktis oleva pinna omavaheline kontaktpunktide pinnanormaalide suhtes risti toimuv liikumine. Üldiselt, kui tegemist on kahe keha või keskkonnakihi välispindadega, takistab sellist liikumist pindade vaheline kineetiline hõõre.

Kineetiline liugehõõre muuda

Kineetiline liugehõõre ehk libisemist takistav hõõre, mis takistab kahe keha (või keha ja tasapinna) omavahelist libisevat liikumist. Kineetiline liugehõõre on enamasti väiksem, kui staatiline hõõre. Seetõttu vajavad kehad paigalseisust libisemise alustamiseks suuremat jõudu, kui juba libisevate kehade libisemises hoidmine. Kinemaatililine liugehõõre leitakse valemiga:

 ,

kus μk on kinemaatiline hõõrdetegur.

Vaata ka muuda