See artikkel räägib osakestest; rahaühiku kohta vaata artiklit Lepton (rahaühik)

Leptonid on elementaarsed fermionid, mille leptonlaeng on nullist erinev. Kõige tuntum lepton on elektron.

Osalemine vastasmõjudes

muuda

Leptonid ei osale tugevas vastastikmõjus. Elektrilaengut omavad leptonid (elektron, müüon, tau-lepton) osalevad elektromagnetilises vastasmõjus. Kõik leptonid osalevad aga nõrgas vastastikmõjus ja see on ainus vahend elektriliselt neutraalsete leptonite (neutriinode) jälgimiseks. Leptonid osalevad ka gravitatsioonilises vastasmõjus.

Leptonite jaotus

muuda

Leptoni tüübi määrab ära tema leptonlaengu (L) tüüp. Eksisteerib kolme tüüpi leptonlaenguid ning vastavalt on olemas ka kolme tüüpi leptoneid. Igat tüüpi lepton võib olla kas elektriliselt laetud või elektriliselt neutraalne osake. Elektriliselt neutraalseid leptoneid kutsutakse neutriinodeks.

Laenguga lepton / antiosake Neutriino/antineutriino
Nimetus Sümbol Elektrilaeng (e) Mass (MeV/c2) L Nimetus Sümbol Elektrilaeng (e) Mass (MeV/c2)
Elektron
Positron
  −1 / +1 0,511 Le Elektronneutriino
antielektronneutriino
  0 < 0,0000022
Müüon
antimüüon
  −1 / +1 105,7 Lμ Müü-neutriino
Müü-antineutriino
  0 < 0,17
Tau-lepton
antitau-lepton
  −1 / +1 1777 Lτ Tau-neutriino
Tau-antineutriino
  0 < 15,5

Et igale elektriliselt laetud leptonile vastab sama tüüpi (sama leptonlaenguga) elektriliselt neutraalne lepton, siis nimetatakse sama tüüpi leptoneid ka leptonite paariks. Igal leptonil on ka vastav antiosake. Elektroni antiosakestel on (ainsana kõigist elementaarosakestest) oma nimetus – positron. Kõik teised on lihtsalt antiosakesed (näiteks antimüüon).

Neutriinode mass

muuda
  Pikemalt artiklis Neutriinod

Üsna pikka aega pärast neutriinode avastamist arvati, et nende mass on 0 ja nad liiguvad valguse kiirusega. Tänapäeval on leitud mitu nähtust, mida saab seletada ainult eeldusel, et neutriinodel on (väga väike) mass. Järelikult ei saa nad ka liikuda valguse kiirusega. Siiski ei ole füüsikud seni neutriino massi olemasolu asjus ühel meelel ning tabelis on toodud massid, mida neutriinod kindlasti EI OMA (st neutriino mass peab olema tabelis toodust kindlasti väiksem).