Lennundusteabe kogumik

Lennundusteabe kogumik (varem ka aeronavigatsioonialase teabe kogumik või aeronavigatsioonilise info kogumik; inglise keeles aeronautical information publication, lühend AIP) on riigi poolt või volitusel avaldatud väljaanne või dokument, mis sisaldab lennunduse seisukohalt olulist aeronavigatsioonilist püsiteavet. Lennundusteabe kogumik on eelkõige mõeldud kasutamiseks lennunduspersonalile rahvusvahelises ja kohalikus kommerts- või eralennunduses lendude planeerimisel ja sooritamisel kogumiku välja andnud riigi õhuruumis ja lennuväljadel.

Eesti AIP on kättesaadav ainult elektrooniliselt ning avaldatakse eesti ja inglise keeles.

Välislingid muuda