Leksikaliseerumine

Leksikaliseerumine on keele evolutsioonis toimuv mõistete keelendumise protsess.

Leksikaliseerumise hulka kuulub keeleüksuste väljumine grammatikast – sõnavormide või grammatiliste konstruktsioonide eemaldumine produktiivsetest grammatikareeglitest ja nende muutumine sõnavaraüksusteks.

Vaata ka

muuda