Lebelistika on kleepsude ja etikettide kollektsioneerimine.

Kitsamalt on fromoloogia juustupakietikettide kogumine, fillumeenia tegeleb mh tikutoosietikettide kogumisega, kofrokartia turismi reklaamkleepsude kogumisega.

Lebelistikaga tegelejat nimetatakse lebelistiks.