Lainefunktsiooni kollaps

Lainefunktsiooni kollaps on kvantmehaanikas süsteemi superpositsioonilise oleku üleminek mõõdetud suuruse ühte omaolekusse. Kvantmehaanika klassikalistes formuleeringutes toimub see kollaps mõõtmisprotsessis.