LEADER (prantsuse keeles Liaison entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale 'seosed erinevate maamajanduse arengu tegevuste vahel') on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. LEADER programm käivitus 1991. aastal.

Eestis ei rakendunud LEADER kohe programmina, vaid esialgu pilootperioodil (2004-2006) riikliku arengukava (RAK) ühe meetmena. Leader ei ole aastatel 2007–2013 enam eraldiseisev programm, vaid see on kaasatud kõigisse riiklikesse maaelu arenguprogrammidesse. Leaderi kaudu innustatakse maapiirkondi leidma uusi viise, et olla konkurentsivõimeline, kasutada maksimaalselt ära oma varasid ning lahendada tekkivaid probleeme, mis tulenevad näiteks vananevast elanikkonnast, teenuste osutamise viletsast tasemest või töökohtade puudumisest.[1]

Kohalike tegevusgruppide esindajad osalevad nii põllumajandusministri poolt moodustatud Eesti maaelu arengukava (MAK) kui ka rahandusministeeriumi vastava komisjoni töös.[2] Eesti tegutseb 26 kohalikku tegevusgruppi, kelle tegevuspiirkond kokku moodustab alates 2011. a märtsist 99,99% Eesti maapiirkonnast.[3]

Leaderi infokeskuseks on Maamajanduse Infokeskus, mis on Põllumajandusministeeriumi hallatav riigiasutus.[4]

Leaderi seitse põhielementi:

 1. piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad
 2. altpoolt tulev algatus
 3. avaliku ja erasektori partnerlus: kohalikud tegevusrühmad
 4. uuenduste tegemise soodustamine
 5. integreeritud ja mitut valdkonda hõlmavad meetmed
 6. võrgustikutöö
 7. koostöö[5]

Viited

muuda
 1. Leader, Põllumajandusministeerium, vaadatud 19. august 2013
 2. Kogukonna juhitud kohalik areng, Põllumajandusministeerium, vaadatud 19. august 2013
 3. Kohalikud tegevusgrupid, Põllumajandusministeerium, vaadatud 19. august 2013
 4. Avaleht, Maamajanduse Infokeskus, vaadatud 19. august 2013
 5. Leader-lähenemine: üldjuhend[alaline kõdulink], Põllumajandusministeerium, vaadatud 19. august 2013