Lõikumissuhete printsiip

Lõikumissuhete printsiip on geoloogiline seaduspärasus, mille kohaselt on geoloogiline struktuur, mis lõikab teist struktuuri, lõigatavast struktuurist noorem.

Näiteks daik, mis lõikab graniitset batoliiti, peab olema batoliidist hiljem moodustunud.