Lõhkamisvahend

Lõhkamisvahend on lõhkelaengu initsieerimiseks kasutatav toode.

Erinevad detonaatorid.

Lõhkamisvahendid on näiteks detonaator, detoneeriv nöör ja süütenöör.