Kuusalu tee

Kuusalu tee (riiklik registreerimisnumber 11106) on kõrvalmaantee Kuusalu vallas. Tee pikkuseks on 1,9 km.

Kaart

Tee saab alguse Jõelähtme–Kemba tee kahekümne neljandal kilomeetril Kuusalu külas. Tee läbib Kuusalu küla ja Kuusalu aleviku. Tee lõpeb Kuusalu aleviku südames Keskväljaku ringteel Kupu ja Kursi vallateedega ristumisega. Tee ei ületa ühtegi silda, küll aga 2 truupi. Bussipeatusi jääb teele üks: Kuusalu küla.

Tee on 0,8 km-ni asfaltkattega, edasi mustkattega. Tee on klassita. Liiklussagedus teel on 3000...6000 autot ööpäevas. Kiiruspiirang on Kuusalu liiklussõlmest kuni tee lõpuni (50 km/h). Sama teelõik on ka valgustatud.

Teega ristub esimesel kilomeetril mitu Kuusalu liiklussõlme ühendusteed.