Kurrutus on termin, millel on geoloogias mitu omavahel seotud, kuid mõnevõrra erinevat tähendust.

  • Kurrutus ehk kivimite plastiline deformeerumine, mille käigus tekivad erinevate mõõtmetega kurrud. Nähtus kaasneb survepingetega maakoores.
  • Kurrutus kui kurrutustsükkel, näiteks Hertsüünia kurrutus. Termin on mõnevõrra vananenud ning tänapäeval sageli valesti mõistetud. Laamtektoonika eelses geoloogias oli tavaks jagada Maa ajalugu erinevaiks kurrutustsükleiks. Kaledoonia kurrutus (540...400 Ma), sellele järgnes Hertsüünia kurrutus (400...250 Ma), seejärel Kimmeri (250...65 Ma) ning Alpi kurrutused (65...0 Ma). Tänapäeval on sõna "kurrutus" asendatud sõnaga "orogenees" ning Kaledoonia orogenees ei tähenda mingit ülemaailmse ulatusega tsüklit, vaid regionaalset sündmust, mille vältel tekkis näiteks Skandinaavia mäestik. Kaledoonia orogenees tähendab seega ühte kindlat piiratud geograafilise ulatusega sündmust ning seda nime ei saa omistada kusagil teises maailma otsas samal ajal toimunud mäetekkeprotsessile ning loomulikult mitte ka samal ajal tekkinud kivimeile, mille moodustumisel pole orogeneesi ega kurrutusega midagi tegemist.
  • Kurrutuse all võidakse mõista ka mäetekkeprotsessi (tänapäeval nimetatakse seda orogeneesiks).