Kuplee (prantsuse sõnast couplet) on kordusriimiline salmilaul, enamasti aktuaalse sisuga, humoristlik või satiiriline. Kupleede koostajat või esitajat nimetatakse kupletistiks.

Tuntumaid eesti kupletiste oli Olaf Kopvillem. Ka Hardi Tiidus esines kupleedega.

Kupleedeks on nimetatud ka rondovormis korduva osa ehk nn refrääni vahel olevaid erinevaid osi.