Kunstimeetod on ideelis-esteetiliste põhimõtete kogum, millest lähtutakse kunstiteose loomisel ja hindamisel.

Vaata ka muuda