EELK Kunda kogudus on luterlik kogudus Kundas.

Kogudus kuulub Viru praostkonda.

Koguduse hooldajaõpetaja on Avo Kiir, diakon Ahti Bachblum. Juhatuse esimees on Heldur Lahne.

Jumalateenistused on üks kord kuus pühapäeval algusega kell 16.00 Kunda kirikus.