Kose veskijärv

Kose veskijärv on veekogu Pirita jõe keskjooksul Harjumaal Kose alevikus.

Veskijärve tamm jaanuaris 2010

Veskijärve pindala on 1,9 hektarit ja sügavus sõltuvalt sesoonsest veetasemest umbes 0,5–2,5 meetrit.

Säilinud on 19. sajandi lõpus ehitatud vesiveski hoone jõe paremkaldal ning tammirajatised, mis on Kose sümbolid, kajastudes ka valla vapil.

Veskit on Kosel mainitud juba keskajal. Tänapäevani säilinud veskihoone (ehitatud 1884) on eraomandis, varem on seal asunud taarapunkt ja mööblikauplus.

Veskitammi on korduvalt ümber ehitatud: 1960. aastatel rajati kaks betoonist tammi, millest parempoolsel on luugid veetaseme reguleerimiseks veskijärves; 2014. aastal lammutati vasakkalda pais ning rajati selle asemele kalatrepp. Veskijärv ise on säilinud endistes piirides.