Korrus on hoone osa, mille moodustavad ühel rõhttasandil paiknevad ruumid.

Punasega on värvitud hoone üks korrus

Maapinnaga samal tasandil asuvat korrust nimetatakse eesti keeles esimeseks korruseks, kõrguselt järgmist teiseks korruseks jne. Teistes keeltes ja maades võidakse korruseid nummerdata teisiti, nt maapinnakorrust nimetada nullkorruseks ning kõrguselt järgmist esimeseks korruseks jne.

Vaata ka muuda