See artikkel räägib töösse rakendatuse määrast, tarindile mõjuva jõu kohta vaata artiklit koormus (füüsika), raskuseks pandud eseme kohta vaata artiklit koormis (füüsika).

Koormus on töösse rakendatuse määr. Seda mõistet kasutatakse nii seadmete, elundite, üksikute inimeste, inimrühmade kui ka tervete organisatsioonide puhul.

Inimese puhul võib koormus jaguneda kehaliseks (füüsiliseks) ja vaimseks.

Töötajate tööaja arvestamisel kasutatakse mõisteid täiskoormus (täistööaeg, täiskoht) ja osaline koormus (osaline tööaeg, nt poole koormusega, poole kohaga). Täistööaeg on määratud seadusega.

Kehtestatud standarditest ehk lubatust suurem ja/või koormatavale liigne ja kahjulikult mõjuv koormus on ülekoormus. Normist või normaalsest väiksem koormus on alakoormus. Ka alakoormus võib olla kahjulik.