Kooliraamatukogu

Kooliraamatukogu on koolis asuv raamatukogu.

Valga Gümnaasiumi raamatukogu sisevaade 2009. aastal

See on õpikeskus ehk kooli üksus, mis oma tegevusega toetab kooli õppekava elluviimist ja võimaldab oma keskkonna ja kogude kaudu erinevate õppemeetodite rakendamist, infokirjaoskuste edendamist, õpilaste iseseisva õpitöö oskuse arendamist ning lugemishuvi süvendamist.