Koodimuundur on seade, mis muundab üht tüüpi koodi teist tüüpi koodiks. Näiteks kümnendkoodi kahendkoodiks.

Vaata ka muuda