Konnakotkad on rühm kotkaid.

Pärast lahutamist perekonnast Aquila moodustab see rühm eraldi perekonna Clanga.

Sellesse rühma kuuluvad

  • väike-konnakotkas (Clanga pomarina ehk Aquila pomarina) – Eesti arvukaim kotkaliik; läänepoolse levikuga
  • suur-konnakotkas (Clanga clanga ehk Aquila clanga) – Eestis haruldane; idapoolse levikuga
  • lõuna-konnakotkas (Clanga hastata ehk Aquila hastata ehk Aquila pomarina hastata) – elab Indias

Neist väike-konnakotkas ja suur-konnakotkas elavad ka Eestis.